Enfamiliehuse

Om energimærkning

Når et enfamiliehus, eller et hvilket som helst andet hus, skal sælges, skal det have en gyldig energimærkning.

Energimærkningen er et dokument, der fortæller, hvordan husets energimæssige tilstand er, og hvordan den kan blive bedre. Det kan for eksempel ske ved udskiftning af vinduer, isolering på loftet eller udskiftning af et gammelt varmeanlæg.

Boliger energimærkes på en skala fra A til G.
A betyder, at bygningen bruger lidt energi, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.

Energimærkningen har to formål:

  • Vise boligens energiforbrug (bl.a. til brug ved salg eller udleje).
  • Give overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig at gennemføre (pris, besparelser mv.)

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten
af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet – i modsætning til det faktiske forbrug (som er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har.)

Rækkehuse m.v.

Række-, kæde- og dobbelthuse, der kun adskiller sig fra de øvrige boligenheder ved lodret skel, skal energimærkes ved salg efter reglerne for energimærkning af enfamiliehuse.

Bebyggelsen kan evt. energimærkes samlet efter reglerne for energimærkning af flerfamiliehuse.
(Kan kun udføres af enfamiliehuskonsulenter i den nuværende ordning.)

Er boligejerne organiseret i en formel ejerforening eller andels/anpartsforening, og er husene udstykket til ejerlejligheder eller andele/anparter, er det, som ved salg eller overdragelse af ejerlejligheder, andele og anparter eller lignende, som udgangspunkt ejerforeningen eller andels/anpartsforningen mv., der er forpligtet til at stille en gyldig energimærkning til rådighed.

Lovpligtig energimærkning

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg eller udlejning.
Det er desuden lovpligtigt, at ejendomsmægleres salgsannoncer angiver energimærke.

En energimærkning er gyldig i 7 – 10 år.
(Inden for gyldighedsperioden kan samme energimærke benyttes ved salg af boligen).
Mærkningen skal udføres af et certificeret energikonsulentfirma.

Energimærkningsrapportens indhold

  • Et energimærke samt en dokumenteret opgørelse over husets energimæssige tilstand. I vurderingen indgår energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning, ligesom vandforbrug også kan indgå.
  • En energiplan, der er en dokumenteret liste med forslag til energibesparende tiltag og råd om, hvordan energiforbruget kan sænkes. Energiplanen kan også indeholde forslag til vandbesparende tiltag.
  • Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information (registreringerne fra gennemgangen af bygningen og dens installationer).

Bestil et uforpligtende tilbud

Udfyld nedenstående felter i formularen, og
vi vil kontakte jer senest den efterfølgende
hverdag.

 Energimærke Tilstandsrapport Køberrådgivning Byggerådgivning

Har du spørgsmål?

Telefon: 31 105 544

Vidste du at:

Folketinget vedtog i 2006 en
“Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger”,
hvor det blev obligatorisk for alle bygninger at få udarbejdet et energimærke af et certificeret firma (indtil 2011 også af en beskikket energikonsulent).

Vi er certificerede

privat byggerådgivning

privat byggerådgivning