inner-banner-bg

Rådgivning

Rådgivning ved afleveringsforretning

Afleveringsforretning

Hvad er en afleveringsforretning, og kan entreprenøren aflevere et mangelfuldt byggeri?

Afleveringsforretningen er et afgørende led i en entreprise, bl.a. fordi bygherren overtager risikoen for entreprisen, når denne er afleveret, og fordi en lang række frister regnes med udgangspunkt i afleveringstidspunktet.
Groft sagt kan aflevering kun finde sted, hvis entreprisen ikke lider af væsentlige mangler. Hvornår der er tale om væsentlige mangler vurderes konkret fra byggeri til byggeri. Et afgørende element i denne vurdering er, om entreprisen er brugbar til sit formål; noget, der betragtes som væsentligt for et kontorbyggeri, vil ikke nødvendigvis være væsentligt for et værkstedsbyggeri og vice versa.

Det er bygherren, der skal bevise, at der er væsentlige mangler ved entreprisen.

Mangel gennemgang

DBOE beskæftiger sig med entrepriseretlige mangler i forbindelse med byggerier og kan med den indgåede aftale i hånden gennemgå byggeriet og lave en beskrivelse af de aktuelle forhold.

DBOE er ikke jurister, og vi kan ikke fremkomme med juridiske vurderinger.

Hvad er mangler overordnet set.

Ved fastsættelse af kravene til entreprenørens ydelse må der tages udgangspunkt i parternes aftale.

Fremgår det af parternes aftale at entreprenøren skal anvende tagpap, udgør det selvsagt ikke en mangel at taget er udført med tagpap, frem for teglsten. Omvendt vil det samme tagpap udgøre en mangel ved entreprenørens ydelse, hvis det fremgår af aftalen at taget skal udføres med tegl.

Bestil et uforpligtende tilbud

Udfyld nedenstående felter i formularen, og
vi vil kontakte jer senest den efterfølgende
hverdag.

 Energimærke Tilstandsrapport Køberrådgivning Byggerådgivning

Har du spørgsmål?

Telefon: 31 105 544

Vidste du at:

Folketinget vedtog i 2006 en
“Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger”,
hvor det blev obligatorisk for alle bygninger at få udarbejdet et energimærke af et certificeret firma (indtil 2011 også af en beskikket energikonsulent).

Vi er certificerede

privat byggerådgivning

privat byggerådgivning